Smíchov City

Praha 5, Smíchov, Za Ženskými Domovy | PENB B | Referenční číslo 1006
Zobrazit fotografii          

Moderní bydlení v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností a přitom plné zeleně. Pokud bychom mohli Smíchov City popsat jen jednou větou, byla by to právě tato.

  • Základem Smíchov City je nové řešení dopravy. Dálkové a příměstské autobusové linky se přesunou z náměstí Na Knížecí do prostoru u křižovatky ulic Radlická a Dobříšská. Vznikne tak komplexní dopravní terminál s velkokapacitním parkovištěm P+R.
  • Centrální tepnou celého území bude pěší bulvár lemovaný stromořadím s průhledy na Pražský hrad a kostel sv. Václava mezi novým jižním terminálem a náměstím Na Knížecí.
  • Díky 1,4 hektarům parkových ploch a novým alejím lemujícím všechny nově navržené ulice se Smíchov City stane zelenou čtvrtí. Bude tak nejen příjemnějším místem k životu, ale také významně přispěje ke zkvalitnění ovzduší.
  • Nová čtvrť chce zaplnit plochy uvolněné železnicí. Nové domy dodrží výškovou hladinu stávající zástavby a také předepsané odstupové vzdálenosti. V pražském panoramatu akcentuje průhledy na Hradčany, Vyšehrad a další dominanty.